Η Εταιρία

Η ATT Group είναι μια επιχείρηση με πολλές παράλληλες εμπορικές δραστηριότητες των οποίων κοινή συνισταμένη και στόχος είναι η ανάπτυξη του διεθνούς και εγχώριου εμπορίου με την δημιουργία και παγιοποίηση σχέσεων εμπιστοσύνης και αποτελεσματικότητας.